Föredrag av Monica Lundin (L) om kommande EU Val

fredag 31 maj 2024 12:00-13:00, House of Blues, Borganäsvägen 28, 78433 Borlänge, Sverige
Talare:

Monica Lundin (L)


Organisatörer:
  • Börje Hagström

Om kommande EU-val

Dagens föredragshållare var klubbens president, en av tre, Monica Lundin. ”21 svenska mandat på spel – val till Europaparlamentet”

Monica, som kandiderar för Liberalerna i valet till Europaparlamentet, inledde med information kring EU och det stundande valet med ambitionen att förhålla sig objektiv trots partitillhörighet.
EU står för värden som samarbete, frihet och fred. Grunden lades med Kol- och stålunionen 1951, då med 6 medlemsländer. Idag har EU 27 medlemsstater, Sverige kom med 1995. För att kunna bli medlem ställs en rad krav så som att landet ska vara en demokrati, ha ordnad ekonomi, vilja ingå i en gemensam marknad och stå för grundläggande mänskliga rättigheter. Monica berättade om vad EUkommisionen, rådet och parlamentet har för olika arbetsområden.

Valet till EUparlamentet sker mellan 6 -9 juni, olika datum i olika länder. I Sverige är valdagen som bekant 9 juni, redan nu möjligt att förtidsrösta. För Sveriges del ska 21 ledamöter röstas fram av totalt 720 st. Ledamöterna är fördelade på 7 st politiska grupper. I parlamentet fattas tillsammans med ministerrådet beslut om nya lagar. Även beslut om unionens budget tas här och parlamentet kontrollerar och godkänner kommissionen. 

Efter den genomgången kom Monica in på några av Liberalernas hjärtefrågor att driva inom EU som valutafrågan, klimatet, demokratin och att motarbeta gängen. Hon betonade vikten av att hålla ihop mot krig, förtryck och diktatur.

Stort tack för ett inspirerande och belysande föredrag!

Veckobrevskrivare, Maria Lettius