Borlänge-Stora Tuna

Grundades fredag 26 mars 1971
Klubb 12957 - Distrikt 2335 - Charternummer


Borlänge Stora Tuna Rotaryklubb - 50 år historik 

Hur det startade

En snöig kväll i december 1970 samlades ett antal män på hotell Brage i Borlänge. De hade av några medlemmar i Borlänge Rotaryklubb blivit inviterade att få information om Rotary. Borlängeklubben hade under sina 15 år vuxit sig allför stor, tyckte man . Olle Broling, Helge Eriksson, Ingvar Gudmundsson, Georg Nirell och Olle Wiman hade tagit initiativ till mötet för att försöka starta ännu en klubb i Borlänge. Kring sig hade de samlat representanter för kommunens näringsliv och kommunal och privat serviceverksamhet.

Under kvällen togs beslut om att öppna en ny klubb. Namnet skulle vara Borlänge-Stora Tuna Rotaryklubb. Medlemmarna skulle vara bosatta eller ha sin verksamhet i den blivande storkommunens södra delar. En interimsstyrelse tillsattes med Georg Nirell som president och Erik Dahlstedt som sekreterare. En ansökan om att den blivande klubben skulle upptas i Rotary International sändes in.

Onsdagen den 13 januari 1971 hölls det första mötet i den nya klubben på hotell Brage. 

Chartern

Fredagen den 26 mars 1971 chartrades klubben, som då hade 24 medlemmar, vid en ceremoni i Stora Tuna kyrka.

I två bussar fördes klubbmedlemmarna och gästerna till kyrkan. Organisten Bengt Granstam spelade och Stora Tuna kyrkas koralkör under ledning av Henric Hallbäck medverkade med sång. Kontraktsprosten Eric Perers talade liksom distriktsguvernören Gunnar Redell. Han överlämnade också charterbrevet och de nya klubbmedlemmarna fick motta sin Rotarynål med en välgångsönskan. 

Från kyrkan gick färden åter till hotell Brage. 71 gäster slog sig ned vid sex stora runda bord för chartermiddag. Många tal inramade och avbröt festmåltiden så det blev inte mycket tid över för den avslutande dansen . Hela kalaset kostade 35 kronor.

Klubblokaler, mötesdag

Möteslokalen kom från början att bli fem trappor upp på hotell Brage. Det var en härlig lokal med fin utsikt över Borlänge och Tunabygden. Här hölls på onsdagarna Rotarymötena de första tio åren. Klubben växte och hade efter två år 40 medlemmar.

I juli 1981 flyttades klubblokalen till Esso motorhotell (nuvarande Scandic Hotell).

En av flyttorsakerna var att möteslokalen på Brage allt oftare blev upptagen av konferenser, och man hänvisade till andra lokaler. Kontrasten kunde knappast ha blivit större. Från den öppna och ljusa lokalen ner till en fönsterlös, mörk källare! Men matkvaliteten steg, tyckte nog de flesta. Medlemsantalet hade nu stigit till 56 personer.

På Esso stannade klubben till 1986 då man erbjöds att komma till det då nybyggda Hotell Gustaf Wasa. Att fatta beslut om flytten var inte svårt. Däremot diskuterades det en hel del innan sammanträdesdagen ändrades från onsdag till fredag. Avgörandet kom att grundas på att man förväntade sig en bättre närvaro på fredagarna. Klubblokalen skulle inte heller vara lika upptagen som mitt i veckan. Det blev många år på Gustaf Wasa men med tiden behövdes lokalerna där för annan verksamhet. Sedan 2008 är vi åter tillbaka på Scandic och trivs bra där.

Program,fester m.m.

Redan från början gjorde sig klubben känd för en varierad och intressant programverksamhet. De första åren kom programmen av naturliga skäl att handla mycket om Rotaryinformation och egoföredrag.

Vissa program har återkommit år från år. Så t.ex. belystes länge det gångna året av Dala-Demokratens chefredaktör Gösta Söderlund och han efterträddes  av Hans Lindkvist från Falu-Kuriren och även efter honom lever traditionen kvar.

Tidigt införde klubben årliga gruppdiskussioner kring aktuella ämnen, i regel med Rotaryanknytning. Dessa s.k. brasaftnar har utan tvivel bidragit till att stärka personkännedom och kamratanda i klubben. 

En lång rad glada fester finns också att se tillbaka på. Många minns träffarna på Haganäs och Domnarvsgården och Good Old Days på Officerssalongen i Rommehed. Trevliga utflykter gjordes också med båt på Dalälven och resor med chartertåg till Ludvika, Gävle och Mora.

Ett ovanligt och lättklätt guvernörsbesök hölls vid ett kvällsmöte med besök på Romerska badet i Falun.

En given programpunkt har också varit klubbens julfest som oftast inletts med högtidsstund i Stora Tuna kyrka och följts av en glammande stund med julmat och glada sånger.

Övrigt att minnas

Från början var Rotary bara öppet för män.  En stor händelse var det när klubben 1992 fick välkomna Wiveca Dahl som medlem. Hon kom också att bli vår första kvinnliga President 1999.  Året därpå tillträdde Erik Dahlstedt som första klubbmedlem det hedrande uppdraget som Distriktsguvernör .

Våren 2020 kom mycket att föränd- ras. Coronaepedemin slog till och stängde ner stora delar av samhället. Veckomötena inställdes och presidentskiftena har de senaste åren skett utomhus vid Gammelgården. Under hösten träffades klubben till frukostmöten och det blev möjligt att vara med även digitalt. Under våren 2021 var det digitala möten som gällde. 

När höstens verksamhet skulle starta befanns klubben vara utan möteslokal då Scandic inte längre hade lunchservering och lunch- mötena flyttades till Buskåkers Gästgifvargård. 

Avslutning 

Nu har klubben funnits i ett halvt sekel. Många medlemmar har kommit och gått. Nya vänskapsband har knutits. Den information och kunskap som förmedlats är oskattbar. Genom vår verksamhet har vi i klubben förhoppningsvis gjort vår värld lite bättre och oss själva lite klokare. 

Erik Dahlstedt, Göran Nyvall, Lars Lyrvall 

 

 Presidenterna genom tiderna:

1970-1971    Georg Nirell

1971-1972    Georg Nirell

1972-1973    Helge Eriksson

1973-1974    Olle Broling

1974-1975    Ingvar Bergström

1975-1976    Johnny Pettersson

1976-1977    Ulf Magnusson

1977-1978    Carl-Erik Ramberg

1978-1979    Erik Dahlstedt

1979-1980    Åke Aronsson

1980-1981    Nils Mattsson

1981-1982    Ingvar Gudmundsson

1982-1983    Torsten Hansson

1983-1984    Sven Ödman

1984-1985    Carl-Axel Eriksson

1985-1986    Sixten Nordström

1986-1987    Göran Nyvall

1987-1988    Lars Lyrvall

1988-1989    Haldon Robertsson

1989-1990    Ingemar Ström

1990-1991    Lars Klinga

1991-1992    Anders Åkerlund

1992-1993    Jan Westlund

1993-1994    Rolf Ahlsson

1994-1995    Per Hasselberg

1995-1996    Per-Olov Boman

1996-1997    Folke Karner

1997-1998    Börje Hagström

1998-1999    Ramon Wåhlin

1999-2000    Viveca Dahl

2000-2001    Ragnar Nåhem

2001-2002    Carleric Holst

2002-2003    Mikael Prenler

2003-2004    Anders Tunestam

2004-2005    Ann-Therese Albertsson

2005-2006    Svante Kempe

2006-2007    Lena Ericsson

2007-2008    Eric Stein

2008-2009    Göran Kers

2009-2010    Maria Lettius

2010-2011    Arne Carlsson  

2011-2012    Jan-Olov Bergkvist

2012-2013    Ulla Olsson

2013-2014    Bernth Martinsson

2014-2015    Lilian Sjans

2015-2016    Larserik Håkansson

2016-2017    Monica Lundin

2017-2018    Jan Dirk Kooistra

2018-2019    Lars Göran Lundgren

2019-2020    Ulrik Bergman

2020-2021    Agneta Nyvall

2021-2022    Lindha Kroon

2022-2023    "Presidentkvartett": Monica Lundin, Maria Lettius, Lars-Göran Lundgren, Jan Dirk Kooistra

2023-2024    "Presidenttrio": Monica Lundin, Åsa Lindqvist, Peter Nyvall

 


Medlemmar

Aktiva medlemmar 63
- Herrar 48
- Damer 15
Paul Harris Fellow 18
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

Borganäsvägen 28
78433 Borlänge
Sverige

borlange-stora-tuna@rotary.se