Lunchmöte med föredrag om Företagsinkubatorn

fredag 8 december 2023 12:00, House of Blues, Borganäsvägen 28, 78433 Borlänge, Sverige
Talare:

Jacob Ode & Felicia Dakkour

Företagsinkubatorn

Vi fick lyssna på ett mycket intressant föredrag som handlade om innovativ tillväxt och framfördes av Felicia Dakkour och Jacob Ode.

Båda föredragshållarna berättade lite om sig själva och om sina nuvarande roller i företagsinkubatorn.

Företagsinkubatorn finns som en del i Dalarna Science Park och dess syfte är att vara ”hela Dalarnas Innovationsarena”. Det innebär att stötta och vara en viktig plattform för företagsutveckling i olika former. Man hjälper entreprenörer med innovation, affärsidéer samt att utveckla och nå framgång på marknaden. Vidare stöttar man olika gemensamma utvecklingsprojekt samt att vara en plattform för företagsutveckling med andra stöd i olika former.

Inkubation stöttar således nya idéer med start eller utveckling av företag.

Jacob och Felicia berättade om de olika stegen i processen - från start till mål. Följande arbetssätt följer arbetet- först verifiering och antagning – därefter arbete via de olika momenten – flera processer - coaching - avslut - slutligen uppföljning.

Samverkan sker också inom tre geografiska områden nämligen Västmanland (Västerås), Gästrikland (Gävle) och Dalarna (Borlänge).

Olika innovationer kan utmynna i sk innovationspengar. Några exempel gavs och som fått detta. Ett exempel är ”Kurslitteratur on line”.

Navigator Scaleup är ett annat exempel på innovation och som utvecklats för att mikro-småföretag skall kunna växa inom området hållbart.

Från 2004 – 2023 har 2810 idéer tagits fram, 169 företag startats, 1 MD i bolagens omsättningar har uppnåtts samt en sysselsättning för ca 570 personer har skapats.

Man hälsade oss välkomna den 14 december till Dalarna Science Park. Då informerar man om verksamheten. Läs mer om detta via nätet eller i lokala tidningen.
Tack Felicia och Jakob för att ni kom och informerade oss om ert viktiga arbete.

Veckobrevskrivare, Lars-Göran Lundgren