KVÄLLSMÖTE Visning Stora Tuna Kyrka

torsdag 5 oktober 2023 17:30-21:00, Stora Tuna Kyrka
Talare:


Kvällsmöte med visning av Stora Tuna kyrka 

Lars Lyrvall hälsade oss välkomna till denna kvällsvisning av Stora Tuna kyrka och kyrkorgeln. 

Organist Anita Sundmark tog med oss en trappa upp för att visa kyrkorgeln. Hon började spela orgel redan vid 12-års ålder och säger att hon fortfarande inte är fullärd. Orgeln i Stora Tuna kyrka byggdes 1969. I samband med 50-års jubileumet 2019 digitaliserades delar av orgeln som nu gör att stämmor kan programmeras och underlätta för organisten. 

Att spela orgel är komplicerat så detta var en välkommen modernisering som även förbättrar arbetsmiljön rent ergonomiskt. Vi fick bland annat lyssna på olika stämmor i kyrkorgeln som tex Principal, Oktava, Mixtur, Cornett, Pommer. Helt nya vokabulär för de flesta av oss tror jag. 

Piporna i orgeln spänner mellan några centimeter till 4,3 meter. Vi fick även ett ljudprov på de horisontella piporna den så kallade spanska trumpeten. 

Anita avslutade visningen med att tipsa om att det under oktober och november finns möjlighet att lyssna på olika organister som spelar ”Fredagsmusik” i kyrkan, fredagar klockan 15.00. Välkomna!  

Efter visningen av orgeln var det dags att lyssna på Lars Lyrvall som berättade om kyrkans vapenhus. Det var här kyrkobesökarna lämnade sina vapen innan de gick in i kyrka. I vapenhuset finns reliefer av kyrkans skyddspatroner Sankt Erik och Sankt Olof.  

Kyrkan är en av landets största landsortskyrkor och invigdes år 1469. Från början var kyrkan tornlös och hur dess fasad såg ut kan man se i vapenhuset. Kyrkan är byggd av gråsten och tegel. Tegel var ett exklusivt material när kyrkan uppfördes. Dagens kyrktorn byggdes under första världskriget och är 86 meter högt. 

Inne i kyrkan fick vi sedan höra mer om en del av de föremål som finns där tex predikstolen, triumfkrucifixet och altartavlan. Lars Lyrvall och Erik Dahlstedt hade stor kunskap som de delade med sig av. Därefter blev det ett besök i sakristian där kyrkans stora skatt av textilier förvaras.  

Kvällen avslutades sedan med kaffe/the och en macka på Buskåkers Gästgiveri.  

Veckobrevskrivare, Kristina Hagberg