Ann-Britt Åsebol om hennes tid i Riksdagen

fredag 22 september 2023 12:00-13:00, House of Blues, Borganäsvägen 28, 78433 Borlänge, Sverige
Talare:

Ann-Britt Åseboil

Mina år i Riksdagen  

Ann-Britt Åsebol började med att lovorda vår klubb som hör till de bästa i distriktet till att bidra till Rotary Foundation.

Förra året avgick hon som riksdagsman där hon var en av de flitigaste att skriva motioner och stå i talarstolen. Det mesta arbetet sker dock hemmavid, att lyssna och prata med folk och besöka verksamheter. 

Som riksdagsman kom hon med i Europarådet som är ett organ för mänskliga rättigheter och där man värnar demokratin och rättstatens principer. Det bildades 1949 och har 46 medlemsstater efter att Ryssland uteslutits efter anfallet på Ukraina.- När man skall prata i Euraparådet gäller det att vara snabb och väl förberedd, sade Ann-Britt, max 3 min.  

Hon har också varit valobservatör i bl.a. Ukraina då sittande presidenten Zelenskyj valdes . Platsen var den nu sönderbombade staden Charkiv där 10-12 valställe bevakades. 

Utlandsengegemanget via riksdagen har fört henne till många platser. I Taipei tog hon på sig att göra ett tredagars program i Dalarna för turister från Taiwan.

Rotaryengemanget har alltid funnits med och där har hon arbetat nära toppen. Inför världskonventet 2026 sitter hon som ordförande i organisationskommitén. Kanske erbjuds det nästa år en resa för att se hur vattenprojektet Tansen i Nepal utvecklas.

Vid sina resor har Ann-Britt alltid försökta att hitta personer på plats som har någon anknytning till Sverige och helst till Dalarna.
-Har man ett stort utlandsengemang är det dock viktigt att ha en trygg hemmaförankring i den kända flocken, slutade Ann-Britt Åsebol. ”Var rädd om och vårda den egna Rotaryklubben”.

President Monica tackade för det intressanta föredraget med sedvanligt Polio- Plusdiplom.  

Veckobrevskrivare, Lars Lyrvall