Lunchmöte med EGO föredrag av Monika Selahn

fredag 24 maj 2024 12:00-13:00, House of Blues, Borganäsvägen 28, 78433 Borlänge, Sverige
Talare:

Monika Selahn


EGO föredrag av Monika Selahn

Monika är född 1958 och växte upp i Borlänge. Hon blev tidigt intresserad av samhällsfrågor och engagerade sig i Centerns ungdomsförbund och blev dess ordförande. I mitten på 1970-talet sänktes rösträttsålder till 18 år i Sverige och i samband med det valdes Monika in i kommunfullmäktige. Föreningsengagemang i olika former har betytt mycket för henne och gett mycket kunskaper hon haft nytta av.

Efter gymnasiet bar det av till Stockholm för att plugga nationalekonomi och efter examen fick hon jobb på Stockholms läns landsting. Efter ett antal år där dök det upp ett spännande jobb i Borlänge på det nybildade Banverket. Där arbetade hon bland annat med samhällsekonomiska bedömningar, planeringsunderlag och de 10-åriga investeringsplanerna då anslagen till myndigheten ökade kraftigt.

Efter tio år på myndigheten blev hon nyfiken på något nytt och flyttade tillbaka till Stockholm för att bli revisionsdirektör på Riksdagens revisorer som följer upp den statliga verksamheten. Efter ett antal år fortsatte hon till Näringsdepartementet där hon arbetade tillsammans med bland annat Maud Olofsson. Monika har även hunnit med att vara huvudsekreterare för två statliga utredningar. Den ena handlade om granskning av Trafikverket som beställare och den andra handlade om service i glesbygd.

Monika har även intresserat sig för skönlitteratur och gått skrivarkurser vilket resulterat i att hon gett ut en politisk spänningsroman. Brytningen - en politisk spänningsroman. Denna lottades ut i två exemplar i samband med dagens vinlotteri.

Monika är numera engagerad i styrelsen för föreningen Norden. Hon avslutade föredraget med att göra lite reklam för ett kommande evenemang där Peter Hultqvist kommer att prata om det säkerhetspolitiska läget i Norden. Detta går av stapeln den 3 juni på Fornby Folkhögskola dit vi är välkomna!

Veckobrevskrivare, Kristina Hagberg